Page 38

FY19Q2_ProductBrochure_NO

Overvåk og beskytt dataene – overalt. Unngå nedetid og beskytt de mest verdifulle ressursene dine – fra sluttpunktenheten til nettverket, hele veien til den sentrale infrastrukturen og opp til nettskyen. Dell EMC tilbyr den bredeste sikkerhetsporteføljen for å beskytte dataene fra uautorisert tilgang, mistede enheter og angrep fra løsepengevirus. DELL ENDPOINT SECURITY SUITE ENTERPRISE (ESSE) Integrert pakke som kombinerer datasentrisk kryptering og banebrytende, avansert trusselbeskyttelse som proaktivt stopper totalt 99,69 % av skadelig programvare. DELL DATA GUARDIAN Avansert datasikkerhet som sørger for at dataene krypteres utenfor virksomheten, bruken kontrolleres og overvåkes, og synligheten av dataaktivitet og -plassering er enkelt og tilgjengelig. ©2018 Dell Inc. eller deres datterselskaper. Med enerett. Dell, EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller deres datterselskaper. Dell AS, Hoffsveien 1D, Pb 270 Skoyen, 0275 Oslo. Dell salgs-,service- og leveringsbetingelser gjelder og kan rekvireres pa Dell.no Dells tjenester pavirker ikke kundens lovfestede rettigheter. Responstidene kan variere avhengig av hvor produktet befinner seg. Tredjepartsprodukter dekkes av tredjepartsprodusentens serviceavtale. Gjelder sa langt beholdningen rekker. Dells tjenester er underlagt vilkarene som er publisert pa Dell.com/servicedescriptions/global. Restriksjoner kan gjelde, og vilkarene for Dell-tjenestene varierer fra region til region. Microsoft®, Windows®, Windows® Small Business Server, Windows® Server, Microsoft® Office 2013, Windows® 7, Windows® 8 og Windows® 10 er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel logoen, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logoen, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi og Xeon Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og/eller andre land. Dell, Delllogoen, Vostro, Latitude, XPS, XPS One, Inspiron, Venue, Venue Pro, Dell Precision, OptiPlex, PowerEdge, PowerVault, UltraSharp, AppAssure og KACE er varemerker for Dell Inc. Innbytteordningen gjelder ikke for videreforhandlere, detaljister,


FY19Q2_ProductBrochure_NO
To see the actual publication please follow the link above