Page 40

FY19Q2_ProductBrochure_NO

DEN ENKLE MÅTEN Å FORNYE TEKNOLOGI OG KUTTE KOSTNADER PÅ. Finansiering har en strategisk tilnærming til IT-finansiering som kan utgjøre hele forskjellen. Det gir deg muligheten til å bruke finansiering som et administrasjonsverktøy gjennom hele IT-livssyklusen, fra planlegging av nye systemer til trygg kassering av gammelt utstyr. Du kan finansiere oppgraderinger når behovet oppstår. Det betyr at du kan planlegge IT-utskiftinger i tråd med finansieringsvilkår og oppgraderingssykluser i stedet for å gjøre det stykkevis og delt etter 15% økning Spar 32% 15% økning Spar 24% Spar 32% Spar 24% hvert som økonomien tillater det. 1 IDC 2015 I produktivitet når du gir brukerne det nyeste innen IT.1 Når du leaser to generasjoner av x86-servere over seks år, i stedet for å kjøpe én server og beholde den i seks år.1 Når du leaser to generasjoner av PC-er over seks år, i stedet for å kjøpe én PC og beholde den i seks år.1


FY19Q2_ProductBrochure_NO
To see the actual publication please follow the link above